Thi công, thủ tục làm giấy phép thi công PCCC cho chung cư, tòa nhà năm 2023

Hiện nay, các toà nhà chung cư đang được xây dựng phổ biến và có rất nhiều hộ gia đình sinh sống bởi vậy để đảm bảo an toàn cho công tác PCCC thì mọi toà nhà chung cư đều có hệ thống PCCC (phòng cháy chữa cháy) đúng tiêu chuẩn. Thi công, thủ tục làm giấy phép thi công PCCC cho chung cư, tòa nhà năm 2023 có những thay đổi gì và từ đó đưa ra những lựa chọn chính xác.

Kiểm tra bảo trị hệ thống PCCC

Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy

Trước đây khi luật phòng cháy chữa cháy cũ thì hầu như các doanh nghiệp không kinh doanh ngành nghề dịch vụ về phòng cháy, chữa cháy nhưng từ ngày 01/07/2014, theo quy định của Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất đã bổ sung về kinh doanh các ngành nghề về phòng cháy và chữa cháy là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, đối với các doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật là Nghị định 79/2014/NĐ-CP đã quy định rất cụ thể về điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm:

+ Các ngành nghề thường thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn thiết kế sẽ thực hiện các nhiệm vụ thiết kế tất cả các hạng mục công trình của toàn dự án, thực hiện công tác giám sát trong quá trình thực hiện dự án và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ đầu tư về sản phẩm do mình thiết kế. Chịu sự chỉ đạo của chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án theo quy định của pháp luật.

Còn các doanh nghiệp kinh doanh tư vấn thủ tục thẩm định thiết kế PCCC thì thông thường xem xét, đánh giá và đưa ra các kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản như là thẩm định dự án, thẩm định hồ sơ thiết kế, thẩm định báo cáo, thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng.

Các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề tư vấn giám sát sẽ thực hiện các công việc nghiệm thu xác nhận khi công trình dự án đã thi công, đảm bảo công trình bảo đảm đúng thiết kế theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng và tiến độ, yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng những điều khoản mà các bên đã thỏa thuận, khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng thì có thể từ chối nghiệm thu và đề xuất với chủ đầu tư những bất cập của bản thiết kế để sửa đổi thực hiện công trình; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;

Khi kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy này thì phải huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

Do đó, các doanh nghiệp cũng được kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy nếu đủ điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, khi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Khi các doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ phòng cháy chữa cháy thì những người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với hoạt động kinh doanh vì dịch vụ kinh doanh này là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân sự mới có thể đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề này.

Sửa chữa máy bơm PCCC, bảo trì hệ thống cứu hoả tại Miền Nam

Theo quy định của pháp luật thì điều kiện về văn bằng, chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy được quy định khi kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy bao gồm những văn bằng sau đây:

+ Người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có bằng đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy do các cơ sở giáo dục có thẩm quyền được Nhà nước cho phép cấp.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thì người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có bằng cao đẳng, trung cấp chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy do các cơ sở giáo dục có thẩm quyền được Nhà nước cho phép cấp.

Theo quy định chứng chỉ phù hợp với hoạt động kinh doanh về phòng cháy chữa cháy phải có điều kiện sau đây thì mới được cấp chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy như sau:

+ Điều kiện để các cá nhân để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phải qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng trước khi cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

Cá nhân để được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định thì các cá nhân phải có trình độ đại học về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy theo quy định thì mới đủ điều kiện được cấp chứng chỉ về lĩnh vực thiết kế, thẩm định, kiểm tra, kiểm định về phòng cháy và chữa cháy.

+ Các cá nhân khi cấp chứng chỉ hành nghề phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế hoặc tư vấn thẩm định hoặc tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy và đã tham gia thực hiện thiết kế ít nhất 05 công trình trong lĩnh vực chuyên môn của mình đang hành nghề.

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Các cá nhân muốn cấp chứng chỉ yêu cầu phải có trình độ trung cấp về phòng cháy và chữa cháy trở lên hoặc trình độ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn giám sát và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy trước khi làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

+ Các cá nhân có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công thì mới đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Cá nhân để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Để có đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thì yêu cầu các cá nhân phải có trình độ trung cấp về phòng cháy và chữa cháy trở lên hoặc trình độ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

+ Yêu cầu các cá nhân có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy thì mới đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề.

Cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Các cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế hoặc tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

+ Các cá nhân có kinh nghiệm là đã thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 công trình.

Chứng chỉ phù hợp với hoạt động kinh doanh về phòng cháy chữa cháy bao gồm

+ Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy là chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy do cơ sở có chức năng đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

+ Các cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiể định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

+ Các cá nhân có chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng chữa và chữa cháy theo quy định pháp luật.

– Doanh nghiệp khi cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ này thì phải có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

– Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện là có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật thì phải nộp hồ sơ, thủ xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy và chữa cháy được quy định thì bao gồm những hồ sơ như sau:

+ Các doanh nghiệp khi muốn kinh doanh phòng cháy và chữa cháy làm văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

+ Doanh nghiệp khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

+ Khi nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh nộp thêm danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.

+ Doanh nghiệp xin phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy nộp bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.

+ Doanh nộp các văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh khi làm giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

– Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm là trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải hoàn thành việc xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp của bạn. Trường hợp không đủ điều kiện để xác nhận thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy chỉ được tiến hành các hoạt động của mình sau khi được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Thủ tục & Hồ sơ xin giấy phép thi công PCCC tòa nhà chung cư 2023

1. Hồ sơ thực hiện thủ tục

Hồ sơ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho chung cư bao gồm những giấy tờ sau:

 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập doanh nghiệp
 • Đơn đề nghị cấp ” Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC”
 • Bản sao “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC” và văn bản nghiệm thu về PCCC
 • Bảng thống kê phương tiện PCCC, phương tiện thiết bị cứu người
 • Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở
 • Danh sách những nhân viên đã qua huấn luyện về PCCC
 • Phương án chữa cháy cơ sở
 • Hồ sở theo dõi quản lý công tác phòng cháy chữa cháy
 • Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở
 • Các giấy tờ khác liên quan
 • Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho các công ty khác làm thủ tục)

2. Trình tự thực hiện thủ tục

Quy trình thực hiện các thủ tục về PCCC cho toà nhà được liệt kê thành 3 bước sau cho bạn dễ dàng hình dung và theo dõi:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người thực hiện thủ tục chuẩn bị hồ sơ như đã hướng dẫn và nộp hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền.

Bước 2: Xét duyệt hồ sơ và thẩm định cơ sở

Trong thời hạn 07 – 10 ngày làm việc, kể tù ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải hoàn thành việc xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ phòng cháy và chữa cháy chó doanh nghiệp, cơ sở. Trường hợp không đủ điều kiện để xác nhận thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

Các câu hỏi thường gặp khi làm thủ tục xin giấy phép thi công PCCC

Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhạn hồ sơ xin PCCC cho toà chung cư?

Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Thời hạn nhận kết quả PCCC cho toà nhà chung cư là khi nào?

Từ 5 – 15 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ

Dịch vụ thi công – bảo trì sửa chữa hệ thống PCCC cho toà nhà như thế nào?

Khi thi công hoặc xây dựng hệ thống bơm PCCC cho toà nhà bắt buộc bạn phải lựa chọn các công ty uy tín như GPTEch để đảm nhiệm. Với hơn 14 năm trong ngành chuyên cũng cấp các thiết bị, phụ tùng và bơm PCCC cho các nhà máy, chung cư, xí nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi tư tin sẽ hỗ trợ giúp bạn từ các công việc pháp lý xin giấy phép PCCC -> thiết kế hệ thống PCCC chuẩn -> lựa chọn các thiết bị, hệ thống điều khiển PCCC, bơm PCCC chất lượng -> Xây dựng thi công lắp đặt hệ thống PCCC hoàn chỉnh -> Bảo hành, bảo trì và sửa chữa hệ thống định kỳ.

(Nội dung tổng hợp Internet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ bởi GPTech!