THI CÔNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HƠI NÓNG CÔNG NGHIỆP

Công ty TNHH Kỹ Thuật GP là đơn vị có nhiều năm trong việc khảo sát, thiết kế, tư vấn, cung cấp và lắp đặt hệ thống lò hơi và nước nóng. Thiết kế, cung cấp linh kiện, xây dựng hệ thống đường ống hơi nóng trong sản xuất thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau may mặc, chế biến, thực phẩm,…

Hệ thống hơi nóng - lò hơi công nghiệp
Hệ thống hơi nóng – lò hơi công nghiệp

KIỂM ĐỊNH ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC NÓNG

Kiểm định đường ống dẫn hơi nước, nước nóng là hoạt động kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống theo một quy trình đã được Nhà nước phê duyệt.

Hệ thống đường ống dẫn hơi, nước nước nóng là hệ thống bao gồm các đường ống, phụ kiện đường ống, van để dẫn hơi nước, nước nóng từ điểm này đến điểm khác.

Mục đích của hoạt động kiểm định an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi, nước nóng nhằm:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • Đảm bảo an toàn lao động cho người vận hành. Giảm các chi phí bồi thường do tai nạn lao động gây ra
 • Tăng năng suất lao động do thời gian làm việc của thiết bị không bị gián đoạn
 • Giảm chi phí sản xuất

QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC NÓNG

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn sau được áp dụng để kiểm định đường ống dẫn hơi nước nóng:

 • TCVN 6158:1996, Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 6159:1996, Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng – phương pháp thử
 • TCVN 6008:2010, Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • QCVN 04:2014/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện
 • QTKĐ 04:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng. Bộ lao động – Thương binh & Xã hội
 • QTKĐ 04:2017/BCT, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng. Bộ Công thương

Trong trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn ở trên có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.

Có thể đánh giá chất lượng hệ thống đường ống theo tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC NÓNG

Kiểm định viên kiểm định an toàn hệ thống đường ống dẫn hơi, nước nóng phải thực hiện đầy đủ theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch đường ống

 • Kiểm tra hồ sơ thiết kế, lắp đặt
 • Những số liệu về hàn và kết quả kiểm tra, thử nghiệm các mối hàn
 • Biên bản nghiệm thu tổng thể hệ thống đường ống, bản vẽ hoàn công
 • Kiểm tra nhật ký vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

 • Kiểm tra vị trí lắp đặt
 • Kiểm tra kỹ thuật các loại ống, các loại van, thiết bị lắp trên hệ thống đường ống
 • Xem xét các khuyết tật ăn mòn, các biến dạng hình học
 • Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của lớp bọc bảo ôn, cách nhiệt
 • Kiểm tra khuyết tật trên kim loại cơ bản và mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (NDT)

Bước 3: Thử nghiệm áp suất

Hệ thống đường ống được thử nghiệm ở áp suất bằng 1.5 Plv lớn nhất trong thời gian 10 phút. Chỉ thử nghiệm áp suất khi các bước kiểm tra trên có kết quả đạt yêu cầu.

Bước 4: Kiểm tra các cơ cấu an toàn, bảo vệ

Các cơ cấu bảo vệ an toàn trên hệ thống đường ống phải được tháo ra để kiểm tra khi kiểm định đường ống dẫn hơi, nước nóng

Bước 5: Kiểm tra vận hành

Chỉ thực hiện khi các bước kiểm tra trên được coi là đạt yêu cầu.

CÁC CHẾ ĐỘ KIỂM ĐỊNH ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI, NƯỚC NÓNG

Hệ thống đường ống dẫn hơi, nước nóng được kiểm định kỹ thuật an toàn khi:

 • Kiểm định lần đầu là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống theo các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
 • Kiểm định định kỳ đường ống dẫn hơi, nước nóng khi hết thời hạn kiểm định lần trước.
 • Kiểm định bất thường là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống. Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt. Hệ thống đường ống nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên. Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

 Mọi thông tin liên hệ Công Ty TNHH Kỹ Thuật GP (GPTech) 0906 7373 15 (Zalo) – info@gptech.vn để được hỗ trợ.