Điện áp là gì? Công thức tính điện áp UAB

Trong một hệ thống điện, vôn kế được dùng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm của dòng điện. Tại các trường tĩnh điện, hiệu điện thế được sinh ra, các trường từ thay đổi theo thời gian, dòng điện chạy qua từ trường hoặc sự kết hợp cả 3 nguồn điện trên. Một hệ thống điện thường có gốc thế điện được chọn là mặt đất. Vậy điện áp là gì? Và công thức tính điện áp UAB là gì?

Công thức tính điện áp UAB

Điện áp là gì?

Điện áp hay còn gọi là hiệu điện thế là công thực hiện được để di chuyển một hạt điện tích trong trường tĩnh điện từ điểm này đến điểm kia.

Hiệu điện thế có thể đại diện cho nguồn năng lượng, hoặc sự mất đi, sử dụng hoặc năng lượng lưu trữ.

Nối một cách đơn giản, điện áp chính là sự chênh lệch về điện thế giữa 2 điểm mà chúng ta cần đo hay so sánh.

Ví dụ ở bảng điện nhà bạn có điện thế là 220v và dưới đất có điện thế là 0v, thì chúng ta sẽ đo từ bảng điện xuống đất sẽ được 220v. Hay ở bảng điện A có điện thế là 220v, ở bảng điện B có điện thế là 180v, thì ta đo từ bảng A xuống bảng B sẽ được điện áp là 40v .

Công thức tính điện áp UAB

Điện áp giữa hai điểm A và B của mạch (ký hiệu là UAB) xác định bởi công thức:

UAB = VA – VB = -UBA

Với VA và VB là điện thế của A và B so với gốc (điểm nối đất hay còn gọi là nối mát).

Trong công nghiệp chúng ta thường gặp khái niệm điện áp ở những thiết bị máy móc như: máy bơm khí nén, máy rửa xe áp suất cao, máy hàn,  máy tiện, máy khoan….

Ký hiệu điện áp

Ký hiệu điện áp

Điện áp hay hiệu điện thế có ký hiệu là V hoặc U

Đơn vị tính của điện áp là V (Vol – vôn)

Nếu theo khái niệm về điện áp là gì ở trên, kết hợp với ký hiệu vật lý này ta sẽ có thể đơn giản về định nghĩa ở trên dễ hơn như sau:

Ta có 2 điểm A và B để đo công thực hiện hay sự chênh lệch điện thế ở 2 điểm đó. Ta sẽ có: V(AB) = V(A) – V(B) = -V(AB).

Tính tại 1 điểm thì V = U = I.R.

Giải thích ký hiệu:

I: là cường độ dòng điện (Đơn vị tính là A – ampe)

R: là điện trở hay phần cản điện ( đơn vị tính là ôm)

2 thoughts on “Điện áp là gì? Công thức tính điện áp UAB

  1. Đăng Khoa says:

    Cách tổng quát hơn là điện áp giữa hai điểm A và B của mạch (ký hiệu là UAB) xác định bởi công thức: UAB = VA – VB = -UBA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung được bảo vệ bởi GPTech!