Bơm Piston Aro AF0603

Liên hệ

  • 3:1 Ratio
  • 6″ Air Motor
  • 29.3 GPM (110.8 LPM) Max Flow
  • Max Fluid: 457 psi
Đặt mua ngay Nhân viên sẽ xác nhận đơn hàng sớm nhất