Bơm Piston ARO

Hiển thị một kết quả duy nhất

Bơm piston ARO có khả năng xử lý nhiều loại chất lỏng nhớt. Với nhiều lựa chọn về tỷ lệ áp suất và tốc độ dịch chuyển có sẵn, ARO cung cấp một số gói bơm piston có thể đáp ứng nhu cầu ứng dụng cụ thể của bạn.

Được cung cấp ở nhiều cấu hình, bao gồm một trụ, hai trụ và hai trụ hạng nặng, các gói tùy chỉnh của chúng tôi đảm bảo bạn có giải pháp phù hợp cho nhiều ứng dụng bơm piston, bao gồm dầu và mỡ, sơn và lớp phủ phun, chất kết dính, chất bịt kín và nhiều hơn nữa.