TÂN HIỆP PHÁT


Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam


CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH


SCANCOM COMPANY LIMITED
Được thành lập ngày 01 tháng tư năm 1995, ScanCom đã phát triển để trở thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu của đồ gỗ ngoài trời trên thế giới. Với trụ sở chính ở Đan Mạch và quản lý hàng đầu đặt tại TP Hồ Chí Minh Việt Nam, ScanCom trực tiếp sử dụng hơn 5000 lao động và hơn 15.000 người gián tiếp thông qua các hợp đồng sản xuất.