Gas Density

Mã SP:Type 233.52.100 GDM
Giá:call
Thông Tin Thêm :


     Độ chính xác: ± 1% ở 68 ° F, ± 2,5% -20/60 ° C (suy tuyến tính ở giữa)

     Các kết nối tùy chỉnh điện và áp suất

     Lên đến 3 điểm liên lạc (tối đa 4 địa chỉ liên lạc có thể với hộp cáp thứ 2)

     Tùy chỉnh quay số

Các sản phẩm cùng loại

Electrical Signal
Mã SP:Type PGT23.100
Giá: Call
Diaphragm Pressure
Mã SP:Type 432.56
Giá: Call
Panel Builder
Mã SP:type 233.55 LBM
Giá: Call
Stainless Steel Series
Mã SP:Type 233.30
Giá: Call
Bourdon tube pressure gauge
Mã SP: Model 111.26
Giá: Call