Panel Builder

Mã SP:type 233.55 LBM
Giá:call
Thông Tin Thêm :
     Sủ dụng trong bảng điều khiển và kiểm soát trong nhà máy
     Thích hợp cho môi trường ăn mòn với thép không gỉ
316
     Được sử dụng trong khí và chất lỏng

Tính năng 

     Trang bị ổ cắm thu hẹp và glycerine
     Off-thiết lập trường hợp cổng đầy chất lỏng
     Kết nối quá trình LBM

   


Các sản phẩm cùng loại

Gas Density
Mã SP:Type 233.52.100 GDM
Giá: Call
Electrical Signal
Mã SP:Type PGT23.100
Giá: Call
Diaphragm Pressure
Mã SP:Type 432.56
Giá: Call
Stainless Steel Series
Mã SP:Type 233.30
Giá: Call
Bourdon tube pressure gauge
Mã SP: Model 111.26
Giá: Call