Bourdon tube pressure gauge

Mã SP: Model 111.26
Giá:call
Thông Tin Thêm :
Ứng dụng

     Đối với các nguyên liệu và chất lỏng mà không có độ nhớt cao hoặc kết tinh sẽ không ảnh hưởng đến thiết bị.

Các tính năng đặc biệt

     Đáng tin cậy hiệu quả
     Thiết kế EN 837-1
     Kích thước danh nghĩa 40, 50, 63, 80
     Quy mô dao động lên đến 0 ... 400 bar

Các sản phẩm cùng loại

Gas Density
Mã SP:Type 233.52.100 GDM
Giá: Call
Electrical Signal
Mã SP:Type PGT23.100
Giá: Call
Diaphragm Pressure
Mã SP:Type 432.56
Giá: Call
Panel Builder
Mã SP:type 233.55 LBM
Giá: Call
Stainless Steel Series
Mã SP:Type 233.30
Giá: Call