• Home 32/42/9 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
  • Email info@gptech.vn
  • Phone 0906737315
  • Fax 028 3636 7317
  • Home 32/42/9 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
  • Email info@gptech.vn
  • Phone 0906737315
  • Fax 028 3636 7317
Logo

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GP

Văn Phòng: 32/42/9 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

SĐT: 028 3636 7331 - Fax: 028 3636 7317

Email: info@gptech.vn

Website: www.gptech.vn

 

 

Gửi Email cho chúng tôi thông qua: