• Home 62/30 Đường số 4, P.5, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
  • Email info@gptech.vn
  • Phone 0906 7373 15
  • Fax 028 3636 7317
  • Home 62/30 Đường số 4, P.5, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
  • Email info@gptech.vn
  • Phone 0906 7373 15
  • Fax 028 3636 7317
Logo
                                       

Valvotubi Ind. Srl

Valvotubi là một công ty có uy tín của Ý tham gia thiết kế và sản xuất van công nghiệp, bao gồm van cổng, van bướm, van kiểm tra.

van công nghiệp, bao gồm van cổng, van bướm VALVOTUBI

Via M. Monti 30/b 48123 Ravenna, Italy

Tel +39 0544 452279
Fax +39 0544 451148